Aquest matí, en el decurs de l’entrevista que m’han fet al 3/24 he anomenat que hi havia hagut intents de censurar la meva intervenció al XVII Congreso Internacional de Investigación en Cuidados que es celebrarà els propers dies 12-15 de novembre a la ciutat de Lleida.  Se m’havia encarregat la conferència inaugural i el tema era la vacuna del papil·loma. Aquest vespre he rebut un correu electrònic del comitè organitzador del congrés notificant-me que la meva intervenció ha quedat cancel·lada. El motiu adduït és que l’anunci de la meva intervenció ha generat alarma social i que es vol evitar la controvèrsia. És conegut que m’he manifestat públicament en contra de la inclusió en el calendari vacunacional de la vacuna contra el virus del papil·loma. Us deixo l’enllaç al document que vaig redactar ara fa un any sobre el tema i que crec que segueix essent vàlid i també l’enllaç al vídeo on explico més detalladament les bases científiques que fonamenten la meva recomanació. La meva recomanació en relació a la vacuna contra el virus del papil·loma és la següent:

– que es retiri immediatament la vacuna del papil·loma del calendari de vacunacions infantils al nostre país i es demanin responsabilitats a les autoritats sanitàries, a les companyies farmacèutiques i als metges que correspongui

mentre no passi això,

– que el personal sanitari encarregat d’administrar la vacuna informi correctament als pares de la incertesa i els perills d’aquesta vacuna; la meva recomanació és que cap pare ni mare no doni el seu consentiment perquè la seva filla sigui vacunada del papil·loma; si la nena ja ha rebut la primera dosi, que no li posin la segona; si ja ha rebut la segona, que no li posin la tercera

en cas que la nena ja hagi estat vacunada:

– que els pares sàpiguen que els efectes secundaris de tipus autoimmunitari es poden presentar molts mesos després de l’administració de la darrera dosi i que reaccionin de seguida davant de símptomes neurològics perquè hi ha tractament i la nena es pot salvar

en cas que hi hagi pares que malgrat tot vulguin posar aquesta vacuna a les seves filles:

– que sobretot s’assegurin abans que les vacunin que les nenes no estan infectades amb el VPH-16/18; en cas que ho estiguin, la vacuna pot fer que el risc de càncer de coll d’úter augmenti (cal recordar que el fet que una nena estigui infectada amb el VPH no vol dir que hagi estat sexualment activa, ja que el virus es pot contagiar d’altres maneres)

 

Teresa Forcades i Vila

10 de novembre de 2013

 

.

Una reflexió i una prostosta en relació a la vacuna del virus del papil·loma humà – 20/11/12(català)

Una reflexión y una propuesta en relación a la vacuna del virus del papiloma humano – 20/11/12 (castellà)

.

Esta mañana, en el transcurso de la entrevista que me han hecho en el Canal 3/24 he mencionado que había habido intentos de censurar mi intervención en el XVII Congreso Internacional de Investigación en Cuidados que se celebrará los próximos días 12-15 de noviembre en la ciudad de Lleida. Se me había encargado la conferencia inaugural y el tema era la vacuna del papiloma.Esta tarde he recibido un correo electrónico del comité organizador del congreso notificándome que mi intervención ha quedado cancelada. El motivo aducido es que el anuncio de mi intervención ha generado alarma social y que se quiere evitar la controversia. Es conocido que me he manifestado públicamente en contra de la inclusión en el calendario vacunacional de la vacuna contra el virus del papiloma. Os dejo el enlace al documento que redacté ahora hace un año sobre el tema y que creo que sigue siendo válido y también el enlace al vídeo donde explico más en detalle las bases científicas que fundamentan mi recomendación. Mi recomendación en relación a la vacuna contra el virus del papiloma es la siguiente:

– Que se retire inmediatamente la vacuna del papiloma del calendario de vacunaciones infantiles en nuestro país y se pidan responsabilidades a las autoridades sanitarias, a las compañías farmacéuticas y a los médicos que corresponda.

mientras no pase esto,

– Que el personal sanitario encargado de administrar la vacuna informe correctamente a los padres de la incertidumbre y los peligros de esta vacuna; mi recomendación es que ningún padre ni madre no dé su consentimiento para que su hija sea vacunada del papiloma; si la niña ya ha recibido la primera dosis, que no le pongan la segunda; si ya ha recibido la segunda, que no le pongan la tercera.

en caso de que la niña ya haya sido vacunada:

– Que los padres sepan que los efectos secundarios de tipo autoimmunitario se pueden presentar muchos meses después de la administración de la última dosis y que reaccionen enseguida ante síntomas neurológicos porque hay tratamiento y la niña se puede salvar.

en caso de que haya padres que a pesar de todo quieran poner esta vacuna a sus hijas:

– Que sobre todo se aseguren antes de que las vacunen que las niñas no están infectadas con el VPH-16/18; en caso de que lo estén, la vacuna puede hacer que el riesgo de cáncer de cuello de útero aumente (hay que recordar que el hecho que una niña esté infectada con el VPH no quiere decir que haya sido sexualmente activa, puesto que el virus se puede contagiar otras maneras).

 

Teresa Forcades i Vila

10 de novembre de 2013

 

.

Una reflexió i una prostosta en relació a la vacuna del virus del papil·loma humà – 20/11/12(català)

Una reflexión y una propuesta en relación a la vacuna del virus del papiloma humano – 20/11/12 (castellà)

.