Teresa Forcades: Les seves declaracions sobre Chávez són oposades a les de les ONGs?

 

Teresa Forcades – Hem de canviar l’Estat

 

Teresa Forcades – Diagnòstic mèdic: atur

 

Conferència sencera: