Beneïda Montserrat Unterlöhner que va enregistrar aquest vídeo per compartir. La Laura i jo darrerament anem tan sobrepassades de realitat pràctica vers Iter Luminis que ens haguéssim perdut aquesta joia que ara tan feliçment ample vers tanta estretor, em fa sentir.
Sols aquell que és foll d’Amor pot combatre la tremenda resistència de la vida real a deixar-se transformar. No hem d’oblidar que a l’origen de tot hi ha la follia d’un enamorat que cerca donar a conèixer allò que, per a ell, ha estat tan bo: la descoberta de l’Amor.
Endavant amics, anem cap allà, a la conquesta d’un món real poètic!

Informació cursos 2016-2017