L`únic realista és la esperança

L`únic realista és la esperança

«L`únic realista és la esperança, deia Molman. No és realista la posició que claudica davant les evidències o limita les expectatives a allò conegut de la nostre experiència. És realista la mirada a la realitat de mi mateixa i de tota la realitat que no acaba amb les...