Tot no es deixa dir

Tot no es deixa dir

És molt senzill. Estic profundament convençuda que tots, tinguem l’edat que tinguem, hem d’anar a una escola d’Amor. Faig servir la vida per anar descobrint què és i què no és amor, atenent tant com puc a cada reacció perquè, tal com indica la paraula, és una acció...