Posa’t en bones mans

Posa’t en bones mans

Per tal de no créixer, posa’t en bones mans. Diu papa Merkel. Hi ha coses que ens afecten profundament i no sé si en fem prou cas. Creiem que estan lluny de la realitat aparent però, “màgicament”, allà estan. Per altra banda, aquí, ara, ens provoquen, ens inciten a la...