Interpretació de «L’arbret» amb Mayte Martín al concert «País petit?» el 31 de juliol de 2013 al Mediterráneo.

Interpretación de «L’arbret» con Mayte Martín en el concierto «País petit?» el 31 de julio de 2013 en el Mediterráneo.