Lidia Vilanew

Llegeixo la frase que acabo d’escriure i em produeix una certa fricció entre  molesta i atractiva.  A qui no li agrada veure la feina feta i jeure? Qui no gaudeix del moment d’assolir un repte? Qui no està encantat de tenir el reconeixement popular de la raó pròpia?  Però aquesta raó o moment de feina feta, dura en el temps com si estigués envasada al buit?

On situo aquesta frase? Aquí i ara? O a l’horitzó que m’inspira?

Diu Simone Weil que el veritable opi del poble no és la religió -com deia Marx- sinó la revolució: aquelles grans gestes que, trencant amb l’establert que fagocita la dignitat humana en benefici propi, propicien un nou ordre. Ara toca la independència, aquest és el nom de l’opi dels nostres dies catalans.

Hi ha una altra frase que m’inquieta i em motiva: les rodes giren, els dies passen i amb ells el vell també se’n va… Pertany a una cançó popular jiddisch. Mentre aquesta roda de temps gira eternament, “un dia” concret ens toca viure i morir. Tu que ara em llegeixes, aviat seràs morta i qui sap si quan aquestes paraules arribin als teus ulls, ma vida corporal s’ha estampat contra una pedra de tant rodar en cotxe.

Saps, amic que encara ets viu, no puc separar l’aquí i ara de l’horitzó que m’inspira, ans al contrari, venim d’una societat que ha basat el seu abús i poder en aquesta perversa dissecció. El coratge de viure l’obtenim de la inspiració d’estimar-nos, separar-ho és com desendollar-nos de la font d’alimentació. Tots podem veure la bombeta amb la mateixa certesa que el corrent no és visible a simple vista però, si volem llum, ja sabem que hem de fer. Cal recordar també que les criatures posen els dits a l’endoll…  Vigilem perquè hi ha molts endolls que en lloc d’encendre’ns de vida, maten. I distingir-los passa per pensar, està atent i actiu constantment. Per això Farem la revolució i la tornarem a fer.

Aquest 13 d’octubre a les Fonts de Montjuïc, d’11 a 14 hores, us esperem per parlar de confrontar la injustícia a cada pas d’aquesta vida corporal inspirada per quelcom que no podem tocar, a on no podem arribar i, per fi, jeure complaguts i encantats. Sense aquesta motivació la nostra vida corporal, per viva que sigui, es queda a les fosques abans d’hora i és fàcil de manipular.

Diumenge estrenem una cançó especialment dedicada al Procés Constituent. Us convido a aprendre aquesta tornada per cantar-la junts al final de l’acte. Aquesta roda no hi ha qui la pari perquè, aquí i ara, inspirada pel bé comú, així ho he decidit. I cada cop que despistada, egoista o enganyada em piqui els dits a l’endoll, tornaré a redreçar-me de manera potser més adequada per fer aquest camí de Llum.

Farem la revolució i la tornarem a fer.

 

 

Cançó sencera, lletra i playback

 

.

webcartell13

Lidia Vilanew

Leo la frase que acabo de escribir y me produce una cierta fricción entre molesta y atractiva. ¿A quién no le gusta ver el trabajo realizado y yacer? ¿Quien no disfruta del momento de alcanzar un reto? ¿Quien no está encantado de tener el reconocimiento popular de la razón propia? Pero esta razón o momento de trabajo hecho, ¿dura en el tiempo como si estuviera envasada al vacío?

¿Donde sitúo esta frase? ¿Aquí y ahora? ¿O en el horizonte que me inspira?

Dice Simone Weil que el verdadero opio del pueblo no es la religión -como decía Marx- sino la revolución: aquellas grandes gestas que, rompiendo con lo establecido que fagocita la dignidad humana en beneficio propio, propician un nuevo orden. Ahora toca la independencia, este es el nombre del opio de nuestros días catalanes.

Hay otra frase que me inquieta y me motiva: las ruedas giran, los días pasan y con ellos lo viejo también se va… Pertenece a una canción popular yiddish. Mientras esta rueda de tiempo gira eternamente, «un día» concreto nos toca vivir y morir. Tú que ahora me lees, pronto estarás muerta y quién sabe si cuando estas palabras lleguen a tus ojos, mi vida corporal se ha estampado contra una piedra de tanto rodar en coche.

Sabes, amigo que todavía estás vivo, no puedo separar el aquí y ahora del horizonte que me inspira, al contrario, venimos de una sociedad que ha basado su abuso y poder en esta perversa disección. El coraje de vivir lo obtenemos de la inspiración de amarnos, separarlo es como desenchufarnos de la fuente de alimentación. Todos podemos ver la bombilla con la misma certeza que la corriente no es visible a simple vista pero, si queremos luz, ya sabemos qué tenemos que hacer. Cabe recordar también que las criaturas ponen los dedos en el enchufe… Vigilemos porque hay muchos enchufes que en lugar de encendernos de vida, matan. Y distinguirlos pasa por pensar, estar atento y activo constantemente. Por ello Haremos la revolución y la volveremos a hacer.

Este 13 de octubre en las Fuentes de Montjuïc, de 11 a 14 horas, os esperamos para hablar de enfrentarnos a la injusticia en cada paso de esta vida corporal inspirada por algo que no podemos tocar, a donde no podemos llegar y, por fin, yacer complacidos y encantados. Sin esta motivación nuestra vida corporal, por viva que sea, se queda a oscuras antes de tiempo y es fácil de manipular.

El domingo estrenamos una canción especialmente dedicada al Procés Constituent. Os invito a aprender este estribillo para cantar juntos al final del acto. Esta rueda que no hay quien la pare porque, aquí y ahora, inspirada por el bien común, así lo he decidido. Y cada vez que despistada, egoísta o engañada me pique los dedos en el enchufe, volveré a enderezarse me de manera quizás más adecuada para hacer este camino de Luz.

Farem la revolució i la tornarem a fer.

 

 

 Canción completa, letra y playback

.

webcartell13