Us deixem un fragment d’una conferència d’Eduardo Galeano on parla de Chávez.