Data: 29/10/2012
Hora: 18.30
Lloc: Sala d’Actes de CCOO de Catalunya-Via Laietana, 16 – Barcelona()
Convoca: Area de Cultura CCOO – Fundació Cipriano García


Conferència a càrrec de Teresa Forcades, monja, metgessa i teòloga sota el títol: Crisi, alternatives i una mirada en clau de gènere

Presenta: Dolors Llobet, secretària de comunicació i imatge de CCOO de Catalunya.

 

Fecha: 29/10/2012
Hora: 18.30
Lugar: Sala d’Actes de CCOO de Catalunya-Via Laietana, 16 – Barcelona
Convoca: Area de Cultura CCOO – Fundació Cipriano García


Conferencia  a cargo de Teresa Forcades, monja, médica y teóloga bajo el título: Crisis, alternativas y una mirada en clave de género

Presenta: Dolors Llobet, secretaria de comunicación y imagen de CCOO de Catalunya.