Converses Singulars amb Teresa Forcades i Àngela Volpini:

El coratge de revelar-se /rebel·lar-se.

 

Dilluns 1 d’octubre a les 20h. Teatre Goya de Barcelona. Entrada lliure. (Aforament limitat a la capacitat del teatre)

 

 

Moderadora, Laia d’Ahumada
Música: Lídia Pujol, veu; Juan de la Rubia, piano.

 

 

Revelar-se és descobrir qui som.

Rebel•lar-se és saber què fem en el món.

Es necessita coratge per fer ambdues coses, i totes dues són necessàries: cal tenir cara per plantar cara.

Teresa Forcades i Àngela Volpini mantenen un diàleg obert, revelador d’allò que som, desitgem, pensem i fem.

Una conversa sobre temes singulars, moderada subtilment per Laia de Ahumada i esperonada per la mútua curiositat que mantindrem aquí dalt l’escenari i en la que podrà participar el públic, si ho desitja.

Una conversa singular perquè allà on no arriben les paraules, hi arriba la veu i la música de Lídia Pujol.

Una fusió de paraula i so que explica allò que han vist i han sentit, allò que han elaborat i confrontat, allò que els ha estat revelat i allò que les rebel•la.

 

Amb la col·laboració de: Fundació Romea per les Arts Escèniques.

www.fundacioromea.cat

 

 

.

 

Conversaciones Singulares con Teresa Forcades y Àngela Volpini:

El coraje de revelarse /rebelarse.

 

Lunes 1 de octubre a las 20h.

Teatro Goya Codorniu de Barcelona. Entrada libre.

(Aforo limitado a la capacidad del teatro)

 

Moderadora, Laia d’Ahumada
Música: Lídia Pujol, voz; Juan de la Rubia, piano.

 

 

Revelarse es descubrir quienes somos.

Rebelarse es saber qué hacemos en el mundo.

Se necesita tener coraje para hacer ambas cosas, y las dos son necesarias: hace falta tener cara y plantar cara.

Teresa Forcades y Ángela Volpini mantienen un diálogo abierto, revelador de aquello que somos, deseamos, pensamos y hacemos.

Una conversación sobre temas singulares, moderada sutilmente por Laia de Ahumada y espoleada por la mutua curiosidad que mantendremos aquí encima del escenario y en la que podrá participar el público, si lo desea.

Una conversación singular porque allá donde no lleguen las palabras, llega la voz y la música de Lídia Pujol.

Una fusión de palabra y sonido que explica aquello que han visto y sentido, aquello que han elaborado y confrontado, aquello que les ha sido revelado y aquello que les rebela.

 

Con la colaboración de: Fundació Romea per les Arts Escèniques.

www.fundacioromea.cat

 

 

.