Em sorprèn aquest passejar per la closca de les coses del Sr. Espinàs. Tanta por ens ha de fer desobeir una llei injusta com va fer la Sra. Rose Parks  seient a l’autobús de blancs?

Antinatural és pertànyer a un partit polític en mans del poder econòmic farmacèutic i proposar una reforma sanitària en el programa electoral. Antinatural és fer  vibrar a l’electorat amb el carisma del Sr. Obama i votar-lo, per veure morir d’impotència les seves promeses i tenir-li compassió. Antinatural és tenir el do de la paraula i l’acció, i acomodar-nos en la passivitat dels vegetals.

Alerta que no ens passi el mateix amb la independència.

Alerta quan desobeir vol dir obeir al poder i la injustícia.

Alerta quan comencem a dir que les coses cauen cap amunt i que la gravetat és antinatural.

Alerta amb escriure en els mitjans de comunicació que la veritat pot sembrar el caos.

Em sorprèn la seva apologia de la por i del pitjor de l’esser humà, Sr. Espinàs. Però potser m’equivoco i senzillament he tingut el prejudici de creure que vostè sap que les persones podem fer el que diem o podem fer com les coses amb closca i per dins amagar una altra cosa. Aquest és l’únic i veritablement inspirador dret a decidir, Sr. Espinàs: mirar d’acostar les paraules als fets una i una altra vegada, la qual cosa jo anomeno el Procés d’humanitzar la humanitat. Però també puc triar la mentida dels partits polítics que, pagats per la indústria de les armes, prometen democràcia. L’únic que m’agradaria deixar clar amb aquest escrit és que cal dir les coses pel seu nom, i si triem la via d’usar i abusar del dèbil és perquè, en lloc d’anar cap a l’amor, tornem cap a la selva, i això en el camí evolutiu* de l’esser humà és antinatural, Sr. Espinàs.

 

*Inspirat en la conversa a Nova Cana amb Grazia Baroni i en el curs sobre Simone Weil de Teresa Forcades

 

foto 1

Amb Grazia Baroni.

 

foto 2

Amb Grazia Baroni, Angela Volpini i Mariam Ghanem a Nova Cana

 

.

 

Me sorprende este pasear por la cáscara de las cosas del señor Espinàs. ¿Tanto miedo debe darnos desobedecer una ley injusta como hizo la Sra. Rose Parks sentándose en el autobús de blancos?

Antinatural es pertenecer a un partido político en manos del poder económico farmacéutico y proponer una reforma sanitaria en el programa electoral. Antinatural es hacer vibrar al electorado con el carisma del señor Obama y votarlo para ver morir de impotencia sus promesas y tenerle compasión. Antinatural es tener el don de la palabra y la acción, y acomodarnos en la pasividad de los vegetales.

Cuidado que no nos pase lo mismo con la Independencia.

Cuidado cuando desobedecer significa obedecer al poder y la injusticia.

Cuidado cuando empezamos a decir que las cosas caen hacia arriba y que la gravedad es antinatural.

Cuidado con escribir en los medios de comunicación que la verdad puede sembrar el caos.

Me sorprende su apología del miedo y del peor del ser humano, señor Espinàs. Pero quizás me equivoco y sencillamente he tenido el prejuicio de creer que usted sabe que las personas podemos hacer lo que decimos o podemos hacer como las cosas con cáscara y por dentro tratar de ocultar otra cosa. Este es el único y verdaderamente inspirador derecho a decidir, señor Espinàs: tratar de acercar las palabras a los hechos una y otra vez, lo que yo lo llamo el Proceso de humanizar la humanidad. Pero también puedo elegir la mentira de los partidos políticos que, pagados por la industria de las armas, prometen democracia. Lo único que me gustaría dejar claro con este escrito es que hay que decir las cosas por su nombre, y si elegimos la vía de usar y abusar del débil es que, en lugar de ir hacia el amor, volvemos a la selva, y eso en el camino evolutivo* del ser humano es antinatural, señor Espinàs.

* Inspirado en la conversación en Nueva Cana con Grazia Baroni y en el curso sobre Simone Weil de Teresa Forcades

 

foto 1

Con Grazia Baroni.

 

foto 2

Con Grazia Baroni, Angela Volpini y Mariam Ghanem a Nova Cana

 

.