2 de juny de 2013 a les 19h: Converses Singulars amb Lídia Pujol.

Convidats: Albano Dante i Marta Sibina de CafèambLlet, i Esther Vivas i Josep Maria Antentas, de Revolta Global. Lídia Pujol (veu) i Pau Figueres (guitarra)
Monestir de Sant Pau del Camp (c/ Sant Pau 101, Barcelona – Metro L2 i L3 Paral·lel)

Marta Sibina i Albano Dante (CafèambLlet)

Esther Vivas i Josep M Antentas (Revolta Global)

En aquests moments de desconfiança absoluta en el sistema i els mitjans de comunicació, davant la crisi de valors i la necessitat de veus compromeses per denunciar l’abús, vaig sentir la follia del enamorat vers les persones que generen confiança dient la veritat, tant si és convenient com si no, convertint-se, al meu entendre, en referents d’Amor i Llibertat. Un do especial per la comunicació amorosa en tots ells em va fer sentir la necessitat de compartir aquests referents amb un tercer, el públic.

Així va néixer la idea de les Converses Singulars. Singulars perquè són un encontre entre paraula i música. A través d’un estimar les persones, unes preguntes relacionades amb el seu compromís personal i social, unes cançons especialment seleccionades en relació amb els temes i la personalitat dels convidats, i alguna sorpresa, us convidem a una aventura que no ha estat assajada. El que viurem, sigui el que sigui, també dependrà de vosaltres.

Les Converses Singulars són una proposta que va més enllà d’una xerrada, és una proposta artística que uneix la paraula de persones referents d’amor i llibertat pel seu discurs i forma de vida -com són la Marta Sibina i l’Albano Dante de Cafèambllet, i l’Esther Vivas i el Josep Maria Antentas de Revolta Global- amb la música, perquè allà on no arribin les paraules hi arribarà la música.

PREU DE L’ENTRADA:

Un espectacle com aquest comporta unes despeses (equip de so, llums, tècnic de so, producció, promoció, lloguer del local, guió, direcció, etc) i, per a que es puguin cobrir i per a que els artistes tinguin un sou mínimament digne per viure de la seva professió, s’ha de posar una entrada.

En paraules de la Esther Vivas, desenvolupant el punt 9 del manifest del Procés Constituent:

“La desmercantilització de la cultura vol dir fer la cultura accessible a la gent, que no s’hagi de pagar una barbaritat (com avui posen un 21% d’iva) per anar a un concert, al teatre al cinema. Que la cultura no es converteixi en un negoci per part de les grans indústries del sector sinó que la cultura sigui una font de coneixement, d’aprenentatge i de creixement pel conjunt  de la societat i amb el que l’artista pugui viure dignament. I una cultura al servei de la lliure creació artística i no subjecte als interessos de les empreses que hi fan negoci i on l’artista no estigui sotmès a pressions de la indústria per temes comercials.”

Per tot això, hem decidit que el preu de l’entrada el tries tu. Hem posat dos preus d’entrada: 10 € o 15 €. Tu esculls el preu en funció del valor que li puguis o li vulguis donar.

Reserva d’entrades: premsa@lacerimoniadelallum.com

2 de junio de 2013 a las 19h: Conversaciones Singulares con Lídia Pujol.

Invitados: Albano Dante y Marta Sibina de CafèambLlet, y Esther Vivas y Josep Maria Antentas, de Revolta Global. Lídia Pujol (voz) y Pau Figueres (guitarra)
Monasterio de Sant Pau del Camp (c/ Sant Pau 101, Barcelona – Metro L2 i L3 Paral·lel)

Marta Sibina i Albano Dante (CafèambLlet)

 

Esther Vivas i Josep M Antentas (Revolta Global)

En estos momentos de desconfianza absoluta en el sistema y los medios de comunicación, ante la crisis de valores y la necesidad de voces comprometidas para denunciar el abuso, sentí la locura del enamorado hacia las personas que generan confianza diciendo la verdad, tanto si es conveniente cómo si no, convirtiéndose, en mi opinión, en referentes de Amor y Libertad. Un don especial por la comunicación amorosa en todos ellos me hizo sentir la necesidad de compartir estos referentes con un tercero, el público.

Así nació la idea de las Conversaciones Singulares. Singulares porque son un encuentro entre palabra y música. A través de un querer a las personas, unas preguntas relacionadas con su compromiso personal y social, unas canciones especialmente seleccionadas en relación con los temas y la personalidad de los invitados, y alguna sorpresa, os invitamos a una aventura que no ha sido ensayada. Lo que viviremos, sea lo sea, también dependerá de vosotros.

Las Conversaciones Singulares son una propuesta que va más allá de una charla, es una propuesta artística que une la palabra de personas referentes de amor y libertad por su discurso y forma de vida -como son Marta Sibina y Albano Dante de Cafèambllet, y Esther Vivas y Josep Maria Antentas de Revolta Global– con la música, porque allá donde no lleguen las palabras llegará la música.

PRECIO DE LA ENTRADA:

Un espectáculo como este comporta unos gastos (equipo de sonido, luces, técnico de sonido, producción, promoción, alquiler del local, guion, dirección, etc) y, para que se puedan cubrir y para que los artistas tengan un sueldo mínimamente digno para vivir de su profesión, se tiene que poner una entrada.

En palabras de Esther Vivas, desarrollando el punto 9 del manifiesto del Proceso Constituyente:

“La desmercantilitzación de la cultura quiere decir hacer la cultura accesible a la gente, que no se tenga que pagar una barbaridad (cómo hoy ponen un 21% de iva) para ir a un concierto, al teatro en el cine. Que la cultura no se convierta en un negocio por parte de las grandes industrias del sector sino que la cultura sea una fuente de conocimiento, de aprendizaje y de crecimiento por el conjunto de la sociedad y con el que el artista pueda vivir dignamente. Y una cultura al servicio de la libre creación artística y no sujeto a los intereses de las empresas que hacen negocio y donde el artista no esté sometido a presiones de la industria por temas comerciales.”

Por todo esto, hemos decidido que el precio de la entrada lo eliges tú. Hemos puesto dos precios de entrada:10 € o 15 €. Tú escoges el precio en función del valor que le puedas o le quieras dar.

Reserva de entradas: premsa@lacerimoniadelallum.com